Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

O nas

Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne KACPEREK w Bydgoszczy

            Przedszkole KACPEREK mieszczące się przy ul. R. Abrahama 1 w Bydgoszczy jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska i współpracuje z rodzicami. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego i ruchowego nad którym czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania i nauczania. Dzieci korzystają z różnorodnych, dobrze dobranych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

            Dzięki dużej ofercie zajęć dodatkowych i zajęć indywidualnych w grupach, dzieci rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. W ofercie bezpłatnych zajęć dodatkowych znajdują się: język angielski, logopedia, rytmika, religia. Warto również dodać, iż w naszym Przedszkolu posiadamy własną kuchnią, w której z dobrej jakości składników nasze doświadczone kucharki przygotowują smaczne, domowe posiłki. Ponadto dysponujemy dużą działką z placem zabaw, otaczającą budynek Przedszkola, o powierzchni ponad 5 tys. m2. Warto również dodać, iż ściśle współpracujemy z rodzicami i angażujemy ich do pracy na rzecz placówki, między innymi w ramach Rady Rodziców. Dzięki przyjaznej atmosferze dzieci czują się tu akceptowane i bezpieczne.