Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: 
  • Sekretarz: 
  • Skarbnik: 

e-mail: radarodzicow.kacperek@gmail.com

Numer konta bankowego na który należy wpłacać pieniądze na Rade Rodziców 

Karolina Cembrowicz, Maria Cabaj
11 1140 2004 0000 3902 7589 9637