Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Anna Jagiełka
  • Sekretarz: Aleksandra Chaim
  • Skarbnik: Robert Kuszyński

e-mail: radarodzicow.kacperek@gmail.com

Numer konta bankowego na który należy wpłacać pieniądze na Rade Rodziców 


11 1140 2004 0000 3902 7589 9637