Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Prawa dziecka – prawa przedszkolaka

Mam prawo do życia i rozwoju
Oznacza to, że mogę rosnąć, uczyć się, poznawać świat, a dorośli muszą zadbać o to, żebym był zdrowy, piękny i mądry.

Mam prawo do życia w rodzinie
To znaczy, że mam prawo być kochany przez mamę i tatę

Mam prawo do tożsamości
Jestem jedyny, niepowtarzalny, mam swoje imię i nazwisko oraz własną historię i nikt nie może tego zmienić.

Mam prawo do swobody myśli i wypowiedzi
Znaczy to, że mogę mieć swoje myśli i mogę je głośno wypowiadać, pod warunkiem, że swoją wypowiedzią nie sprawię nikomu przykrości.

Mam prawo do prywatności
Czyli do własnych tajemnic, swoich ważnych spraw i sekretów, o których nie wszyscy muszą wiedzieć i mówić głośno.

Mam prawo do życia bez przemocy
Oznacza to, że nikt nie może mnie bić, gryźć, kopać, szarpać, ani popychać.

Mam prawo do szacunku i godności osobistej
To znaczy, że nikomu nie wolno mnie poniżać, obrażać, wyśmiewać się z tego, że czegoś nie umiem, ani z tego, że jestem taki, jaki jestem, ani w żaden inny sposób mi dokuczać.

Mam prawo do równego traktowania
To znaczy, że nie ma dzieci lepszych ani gorszych – wszyscy mamy takie same prawa i obowiązki, wszyscy przestrzegamy tych samych umów.

Mam prawo do informacji
Czyli do tego, żeby poznać swoje prawa i obowiązki, zasady i umowy panujące w mojej grupie i w przedszkolu; mogę też pytać dorosłych o wszystko, czego nie wiem.

Mam prawo do swojego wyznania, wolności religii i przekonań
To znaczy, że nikt nie może mnie źle traktować z tego powodu, że wierzę w coś innego, niż wszyscy.

Mam prawo do wypoczynku i do czasu wolnego
To znaczy, że mogę odpocząć, gdy jestem zmęczony i wykorzystać swój wolny czas na zabawę i rozrywkę.

Mam też ważny obowiązek
Muszę pamiętać, że takie same prawa mają też wszystkie inne dzieci chodzące razem ze mną do przedszkola. Oznacza to, że i ja muszę przestrzegać tych praw wobec wszystkich dzieci.

(na podstawie Konwencji o prawach dziecka)
opracowała Patrycja Siewiera – Kozłowska