Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Kontakt

Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne "Kacperek" w Bydgoszczy

ul. Romana Abrahama 1; 85-318 Bydgoszcz

     (52) 373-02-54
    
510-993-082
     
kacperek@kpck.edu.pl

 

Dyrektor - dr Dariusz Czakowski

    
510-082-961
     
d.czakowski@kpck.edu.pl

 

Wicedyrektor ds. Pedagogicznych mgr Agnieszka Bakalarska

    
510-082-886
     
kacperek@kpck.edu.pl

 

Dział Ksiegowości Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia sp. z o. o.

ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz; pok. 105B

    
(52) 365-84-41
     
ksiegowosc@kpck.edu.pl

 

Opłaty za przedszkole (z wyłączeniem wpłat na Radę Rodziców) należy dokonywać na rachunek:

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
Bank Pocztowy S.A. I Oddział w Bydgoszczy
Nr rachunku 74 1320 1117 2033 1339 2000 0001