Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – Dzieci 3-letnie

 

Zajęcia dodatkowe –ponad podstawę programową

6.00-8.00

schodzenie się dzieci; integrowanie dzieci poprzez wspólne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne wg. własnej aktywności;  praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno –kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; 

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00-8.40

prace porządkowe; zabawy grupowe -integracyjne, ortofoniczne, oddechowe,  gramatyczne, słuchowe i ze śpiewem; poranne zabawy ruchowe; czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania

8.40-9.00

śniadanie

9.00-9.50

czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć;  zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola; rozwijanie aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej; swobodne zabawy w kącikach  tematycznych;

9.50-11.00

czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze;

gry i zabawy ruchowo -sportowe na powietrzu swobodne i zorganizowane; obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki;

*w przypadku niesprzyjającej aury-gry i zabawy ruchowe w sali

11.00-11.15

czynności higieniczno –samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

11.15-11.35

śniadanie

11.35-13.00

leżakowanie -wypoczynek dzieci  przy muzyce relaksacyjnej, słuchaniu bajek, opowiadań

 

Zajęcia dodatkowe –ponad podstawę programową

13.00-13.30

rozwijanie samodzielności w ubieraniu się, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

13.20-13.50

obiad

13.50-14.20

zabawy komunikacyjne, integracyjne, ruchowe, utrwalające poznane treści dydaktyczne, zabawy i gry językowe, zabawy ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową;

14.20-17.00

swobodne zabawy według zainteresowań dzieci;  oddziaływania nauczyciela wyzwalające samorzutną aktywność dzieci; działania kompensacyjne, wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia; zabawy integracyjne z dziećmi i rodzicami w ramach cyklu zajęć Programu Adaptacyjnego ,,Duszek Kacperek o to dba by żadnemu przedszkolakowi nie spadła łza” rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – Dzieci 4-letnie

 

Zajęcia dodatkowe –ponad podstawę programową

6.00-8.00

schodzenie się dzieci; integrowanie dzieci z różnych grup poprzez wspólne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne wg. własnej aktywności. Praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno –kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym 

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00-8.45

prace porządkowe; zabawy grupowe -integracyjne, ortofoniczne, oddechowe,  gramatyczne, słuchowe, ze śpiewem; poranne ćwiczenia ruchowe; czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania,

8.45-9.00

śniadanie

9.00-9.50

zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola; rozwijanie aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej; zabawy dowolne, spontaniczne;

9.50-11.00

czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze;

gry i zabawy ruchowo -sportowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki;

*w przypadku niesprzyjającej aury-gry i zabawy ruchowe w sali

11.00-11.15

czynności higieniczno –samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

11.15-11.30

śniadanie

11.30-13.00

swobodna działalność dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki; (dobór zajęć uzależniony od pory roku i pogody) zabawy relaksacyjne; gry i zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, sensoryczne, techniczne; zabawy ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę; praca stymulacyjno –kompensacyjna indywidualna i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym;

 

Zajęcia dodatkowe –ponad podstawę programową

13.00-13.30

czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

13.20-13.50

obiad

13.50-14.30

zabawy dowolne dzieci; rozwijanie i pobudzanie zainteresowań, uzdolnień i potrzeb dzieci poprzez dowolne działanie: w klubie ,,Eksperymenty Ciekawskiego Kacperka”, zabawy integracji sensorycznej, zabawy ruchowe wg. W. Sherborne oraz w kąciku plastycznym;

14.30-17.00

swobodne zabawy według wyboru dzieci; gry i zabawy zespołowe, integracyjne; działania kompensacyjne, wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia; udział w zajęciach otwartych z udziałem rodziców; rozchodzenie się dzieci

 

 

   RAMOWY ROZKŁAD DNIA – Dzieci 5-letnie

 

Zajęcia dodatkowe –ponad podstawę programową

6.00-8.00

zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne; integrowanie dzieci z różnych grup poprzez wspólną zabawę; oglądanie książeczek, czasopism dziecięcych; ćwiczenia graficzne, logopedyczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; praca indywidualna lub zespołowa wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym; obserwacja pedagogiczna 

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00-8.45

prace porządkowe; zabawy grupowe -integracyjne, ortofoniczne, oddechowe, gramatyczne, słuchowe, ze śpiewem i ruchowe; ćwiczenia poranne; czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania, wdrażanie do dyżurów

8.45-9.00

śniadanie

9.00-10.00

czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć;

zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola; rozwijanie aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej; zabawa ruchowa;

10.00-11.00

czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze;

gry i zabawy ruchowo -sportowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki;

*w przypadku niesprzyjającej aury-gry i zabawy ruchowe w sali

11.00-11.15

czynności higieniczno –samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

11.15-11.30

śniadanie

11.30-13.00

swobodna działalność dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki; (dobór zajęć uzależniony od pory roku i pogody) bajkoterapia, muzykoterapia, zabawy relaksacyjne; gry i zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne; praca stymulacyjno –kompensacyjna indywidualna i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym; słuchanie bajek i opowiadań;

 

Zajęcia dodatkowe –ponad podstawę programową

13.00-13.30

czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, wdrażanie do dyżurów

13.30-13.50

obiad

13.50-14.30

zabawy komunikacyjne, integracyjne, ruchowe, utrwalające poznane treści dydaktyczne; zabawy ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; udział w zajęciach : ruchu rozwijającego wg. W. Sherborne,  ,, Rozpoznajmy swoje emocje- od złości do radości”; zabawy z literkami ,, Podróż do krainy literek”

14.30-17.00

swobodne zabawy według zainteresowań dzieci; działania kompensacyjne, wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia; udział w zajęciach otwartych z udziałem rodziców; rozchodzenie się dzieci

              

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA – Dzieci 6-letnie

 

Zajęcia dodatkowe – ponad podstawę programową

6.00-8.00

zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne; integrowanie dzieci z różnych grup poprzez wspólną zabawę; oglądanie książeczek, czasopism dziecięcych; ćwiczenia graficzne, logopedyczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; praca indywidualna lub zespołowa wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym; obserwacja pedagogiczna;

8.00-13.00

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.45

prace porządkowe; zabawy grupowe -integracyjne, ortofoniczne, oddechowe, gramatyczne, słuchowe, ze śpiewem i ruchowe; ćwiczenia poranne;

czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania, wdrażanie do dyżurów

8.45- 9.00

śniadanie

9.00 – 10.00

czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć;

zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola; rozwijanie aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej; zabawa ruchowa;

10.00-11.00

czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze;

gry i zabawy ruchowo -sportowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki;

*w przypadku niesprzyjającej aury-gry i zabawy ruchowe w sali

11.00-11.15

czynności higieniczno –samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

11.15-11.30

śniadanie

11.30- 13.00

swobodna działalność dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki; (dobór zajęć uzależniony od pory roku i pogody)bajkoterapia, muzykoterapia, zabawy relaksacyjne; gry i zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne; praca stymulacyjno –kompensacyjna indywidualna i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym; słuchanie bajek i opowiadań;

 

Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową

13.00-13.30

Czynności higieniczne, przygotowania do obiadu, wdrażanie do dyżurów

13.30-13.50

obiad

13.50-14.30

zabawy komunikacyjne, integracyjne, ruchowe, utrwalające poznane treści dydaktyczne; zabawy ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; udział w zajęciach: ruchu rozwijającego wg. W Sherborne; ,, Rozpoznajemy swoje emocje”- od złości do radości; zabawy z literkami, ,, Podróż do krainy literek”

14.20-17.00

swobodne zabawy według zainteresowań dzieci; działania kompensacyjne, wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia; udział w zajęciach otwartych z udziałem rodziców; rozchodzenie się dzieci