Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu ,,Kacperek"

 

* ,,Kocham przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego.                                                                                                         Autorki programu: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek

 Program  wychowania przedszkolnego ,, Kocham przedszkole” jest ukierunkowany na  dziecko oraz jego aktualną i  najbliższą sferę rozwoju. Podkreśla również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe.

 

*,,Każdy przedszkolak wie jak zachować grzecznie się”. Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola Kacperek

Autorki: E. Górska, E. Butowska 

Tworzeniu programu autorkom przyświecała sentencja R. Fulghuma ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

 

*,,Z Kacperkiem Odkrywamy Tajemnice Emocji"

Autorki: E. Butowska, A Gburczyk

Celem programu jest przeprowadzenie cyklu zajęć i zabaw z dziećmi kształcących inteligencję emocjonalną - samoświadomość, samoregulację, motywację, empatię oraz umiejętności społeczne.

 

*,, Kacperkowy kucharz wie jak zdrowo odżywiać się". Program edukacyjno -profilaktyczny przedszkola Kacperek

Autorka: E. Butowska

Program łączy treści edukacyjne z różnych obszarów Podstawy Programowej i uwzględnia treści wykraczające poza jej ramy. Działania ,, Kacperkowych Kucharzy” to dla przedszkolaka zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

 

 

 grupowy

* ,,Eksperymenty Ciekawskiego Kacperka”

Autorka: E. Butowska

Program jest wynikiem obserwacji, spostrzeżeń podczas zabaw badawczych: radości, entuzjazmu, aktywności dzieci, oczekiwania na kolejne eksperymentowanie. Fizyka, chemia na poziomie edukacji przedszkolnej jest piękna, fascynująca, ma w sobie coś z bajki i czarów, daje okazję do odkrywania  i zagłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.