Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu ,,Kacperek"

 

·         ,,Kocham przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego.

Autorki programu: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek

Program  wychowania przedszkolnego ,, Kocham przedszkole” jest ukierunkowany na  dziecko oraz jego aktualną i  najbliższą strefą rozwoju. Podkreśla również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe.

·         ,,Każdy przedszkolak wie jak zachować grzecznie się”. Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola Kacperek

Autorki: E. Górska, E. Butowska 

Tworzeniu programu autorkom przyświecała sentencja R. Fulghuma ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

·         ,, Mam sprawne ręce i działam". Program edukacyjny  przedszkola Kacperek.

Autorki: T. Majka, M. Breitenbach

Celem programu jest usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz rozwijanie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez doskonalenie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni. 

·         ,, Kacperkowy kucharz wie jak zdrowo odżywiać się". Program edukacyjny Przedszkola Kacperek

Autorka: E. Butowska

Program łączy treści edukacyjne z różnych obszarów Podstawy Programowej i uwzględnia treści wykraczające poza jej ramy. Działania ,, Kacperkowych Kucharzy” to dla przedszkolaka zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

·         Program Pracy Logopedycznej

 Autorka: M. Breitenbach

Mowa jest niezmiernie istotną formą aktywności każdego człowieka. Ma ona wpływ na relacje z innymi ludźmi, kształtowanie osobowości, rozwój intelektualny. Prawidłowa mowa sprzyja śmiałości, podnoszeniu wiary we własne siły, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, porozumiewanie się z drugim człowiekiem, wyrażanie opinii i emocji. Jest ściśle związana z procesem myślenia, pozwala na zdobywanie informacji, a poprzez to pogłębianie swojej wiedzy. Dlatego tak ważne jest, aby rozwój mowy przebiegał właściwie.

 

,, Aktywne muzykowanie na dywanie". Program zajęć z rytmiki

Autorka: P. Malik

Celem programu jest wyzwolenie zamiłowania do muzyki, tańca i śpiewu oraz wychowanie przez zintegrowane formy wychowania muzycznego.

 

·         Program nauczania języka angielskiego

Autorka: E. Sukowska

Wiek przedszkolny to okres w życiu dziecka, w którym poznaje świat wszystkimi zmysłami. Dlatego też jednym z założeń zajęć z języka angielskiego jest stwarzanie dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania świata w formie zabawy, które zawierają elementy ruchu, dźwięku i obrazu.

 

Program nauczania religii ,, Kochamy dobrego Boga"

 

 

Zestaw programów własnych realizowanych w Przedszkolu ,, Kacperek"

·         ,,Eksperymenty Ciekawskiego Kacperka

Autorka: E. Butowska

Program jest wynikiem obserwacji, spostrzeżeń podczas zabaw badawczych: radości, entuzjazmu, aktywności dzieci, oczekiwania na kolejne eksperymentowanie. Fizyka, chemia na poziomie edukacji przedszkolnej jest piękna, fascynująca, ma w sobie coś z bajki i czarów, daje okazję do odkrywania  i zagłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

 

,, Duszek Kacperek o to dba- by żadnemu przedszkolakowi nie spadła łza". Program adaptacyjny Przedszkola Kacperek

Autorki: E. Butowska, P. Marcinkiewicz

 Moment przystąpienia dziecka 3- letniego do grona przedszkolaków to ogromne wydarzenie nie tylko dla malucha ale i jego najbliższej rodziny. Rozstanie z rodzicami i wejście w zupełnie inne, obce dziecku środowisko jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem. Pierwsze tygodnie w grupie przedszkolnej wymagają od dziecka dużej gotowości oraz zdolności przystosowawczych do zmieniających się warunków

Celem programu jest stwarzanie dzieciom warunków ułatwiających adaptację do środowiska przedszkolnego.

 

·         ,, Z matematyką za pan brat". Program edukacji matematycznej Przedszkola Kacperek

Autorka: M. Kucharska

Celem programu jest rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej oraz rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

 

·         Program wspomagający rozwój dziecka prowadzony metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Autorka: E. Górska

W. Sherborne wypracowała i rozpowszechniła własny system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Główna idea tej metody to: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń.

 

Rozpoznajemy emocje- od złości do radości- program edukacyjny Przedszkola Kacperek

Autorka: E. Górska

Głównym celem programu jest wskazywanie, nazywanie i uczenie dzieci jak sobie rodzić z negatywnymi emocjami.

 

,, Klub łamaczy głów" - program edukacji matematycznej dla dzieci 6-letnich

Autorka: E. Konowecka

 

Prowadzenie zajęć i zabaw matematycznych to jedna z form, wypełniająca dzieciom czas wolny. Pozwala na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poszcze4gólnych wychowanków. Jednocześnie daje możliwość przeżycia, chociaż małego sukcesu i dowartościowuje. Dzięki tym zajęciom i zabawom rozbudzają tkwiące w nich uzdolnienia matematyczne, doskonalą pamięć, myślenie logiczne, koncentrację uwagi. Dzieci nabierają jeszcze większej sprawności rachunkowej, poznają ciekawostki i bajki matematyczne, a to wszystko poprzez zabawę.

 

 

PROGRAMY CYKLICZNE:

 

Akademia Aquafresh. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków

Koordynator programu: E. Konowecka

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.
W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny a badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na tę chorobę! Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą, dlatego nauczyciele w przedszkolu realizują zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych w których bohaterowie programu „Pastusie” i „Barney” uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym „robaczkiem-próchniaczkiem”.

 

Mamo, tato wolę wodę. Patronat- Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka

Koordynator programu: M. Breitenbach

Celem kampanii jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Bohaterem kampanii jest Zdrojek – sympatyczna wodna postać z którą dzieci poprzez zabawę poznają właściwości i znaczenie wody w życiu człowieka

 
Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś

Koordynator programu: T.Majka

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji np. Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych, przedstawień i wiele innych ekologicznych działań.

 

Dzieciństwo bez próchnicy. Ogólnopolski Program Profilaktyki i Edukacji Stomatologicznej

Koordynator programu: M. Kucharska


Bardzo ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć prawidłowych nawyków żywieniowych i dbania o higienę jamy ustnej. Dane są alarmujące: nawet połowa trzylatków i 90 proc. siedmiolatków ma próchnicę. Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji. Realizowany jest w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, z udziałem uniwersytetów i placówek medycznych na terenie całego kraju które przeprowadzają zajęcia edukacyjne w przedszkolach.Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Ogólnopolski projekt społeczno- edukacyjny promujący zdrowy tryb odżywiania i styl życia

Koordynator projektu: A. Bakalarska

Realizacja założeń projektu to działania zmierzające do kreatywnego sposobu uczenia dzieci zasad zdrowego odżywiania, mobilizowania do samodzielnego przygotowywania posiłków aby mogły poczuć dotyk, zapach, smak np. warzyw i owoców, samodzielnej interpretacji piramidy zdrowego żywienia. Ważnym celem projektu jest również budzenie świadomości w rozróżnianiu dobrych i złych produktów, walka z tzw. śmieciowym jedzeniem i otyłością. Akademia zdrowego przedszkolaka to również edukacja potrzeby aktywności ruchowej, profilaktyki wad postawy.


Przedszkole Kacperek bierze również udział w akcjach:

 

  • ,,Cała Polska czyta dzieciom”
  • zbieramy nakrętki i płyty CD i DVD
  • ,,Sprzątanie Świata”
  • ,,Góra grosza”
  • ,,Pola Nadziei”