Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Wybory Rady Rodziców

Z przyjemnością informujemy, iż na wczorajszym spotkaniu odbyły się wybory Zarządu Rady Rodziców na obecny rok szkolny. Nowy skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

  • Przewodnicząca: Karolina Cembrowicz
  • Sekretarz: Maria Cabaj
  • Skarbnik: Marta Chrustowska

e-mail: radarodzicow.kacperek@gmail.com

Równocześnie, pragniemy gorąco podziękować Radzie Rodziców za ciężką i pełną zaangażowania pracę na rzecz dobra naszych Dzieci, która była jej wkładem w zeszłym roku szkolnym.

Pragniemy również dodać, iż Decyzją Rady Rodziców wysokość opłaty na działalność Rady Rodziców jest identyczna, jak w zeszłym roku i wynosi 10 zł miesięcznie, czyli 100 zł na cały rok szkolny.

Numer konta bankowego na który należy wpłacać pieniądze na Radę Rodziców (taki sam, jak w zeszłym roku):

Karolina Cembrowicz, Maria Cabaj

11 1140 2004 0000 3902 7589 9637