Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Ubezpieczenie grupowe dla dzieci

Szanowni Państwo,

zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego dla dzieci.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat: do 10 września 2021 r.

Składka: 28 zł

Okres obowiązywania:01.09.2021-30.08.2021

Zakres ubezpieczenia: ZAŁĄCZNIK 1

OWU: ZAŁĄCZNIK 2

Jak zgłosić szkodę: ZAŁĄCZNIK 3

 

(Suma ubezpieczenia 15 tys. zł, zapisy i wpłaty u Pań Nauczycielek w grupach, albo na najbliższych zebraniach)

 

Przedłużenie dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 do niedzieli, 18 kwietnia nadal ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie naszego Przedszkola, a zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Nasze przedszkole, tak jak dotychczas, będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (lista uprawnionych osób znajduję się w § 2. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.).
 
 
 
Do pobrania:
 
 
 
Prosimy o przesłanie skanu wniosku do 9 kwietnia do godziny 13.00 na adres kacperek@kpck.edu.pl oraz o dostarczenie go w oryginale do Przedszkola, najóźniej w pierwszym dniu obecności Dziecka w naszym przedszkolu.
 
 
 
                                                                                                                             Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
                                                                                                                             Przedszkola Publicznego ,,Kacperek”
                                                                                                                             dr Dariusz Czakowski
 

 

PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE

Szanowni Państwo,

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Nasze przedszkole będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (lista uprawnionych osób znajduję się w § 2. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. - link powyżej).

 

Do pobrania:

Wniosek do złożenia w Przedszkolu

 

Prosimy o przesłanie skanu wniosku do 28 marca do godziny 13.00 na adres kacperek@kpck.edu.pl oraz o dostarczenie go w oryginale do Przedszkola w pierwszym dniu obecności Dziecka w naszym przedszkolu

 

                                                                                                                             Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                                                             Przedszkola Publicznego ,,Kacperek”
                                                                                                                             dr Dariusz Czakowski

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Dzieciom, Rodzicom, Przyjaciołom i Sympatykom
Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznega "Kacperek"
życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku
 

Grupowa polisa ubezpieczenia

 Szanowni Państwo,

poniżej załączamy skan podpisanej grupowej polizy ubezpieczeniowej o numerze: PWB893607

POLISA

Ubezpieczenie grupowe dla dzieci

 Szanowni Państwo,

zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego dla dzieci.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Termin zgłoszeń i wpłat: do 15 września 2020 r.

Składka: 26 zł

Okres obowiązywania: jeden rok, od dnia zawarcia polisy (najprawdopodobniej 16 września br.)

Zakres ubezpieczenia: ZAŁĄCZNIK 1

OWU: ZAŁĄCZNIK 2

Suma ubezpieczenia 15 tys. zł, zapisy i wpłaty w sekretariacie przedszkola