Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Zawieszenie zajęć w Grupie I - Biedronkach (08.11.21-15.11.21)

Szanowni Państwo,
 
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów informujemy o zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Grupie I – Biedronkach w Kujawsko-Pomorskim Przedszkolu Publicznym „Kacperek” w Bydgoszczy na czas oznaczony od dnia 08.11.2021 do dnia 15.11.2021.
 
 
 

Ubezpieczenie grupowe dla dzieci

Szanowni Państwo,

zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego dla dzieci.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat: do 10 września 2021 r.

Składka: 28 zł

Okres obowiązywania:01.09.2021-30.08.2021

Zakres ubezpieczenia: ZAŁĄCZNIK 1

OWU: ZAŁĄCZNIK 2

Jak zgłosić szkodę: ZAŁĄCZNIK 3

 

(Suma ubezpieczenia 15 tys. zł, zapisy i wpłaty u Pań Nauczycielek w grupach, albo na najbliższych zebraniach)