Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Zawieszenie zajęć w Grupie I - Biedronkach (08.11.21-15.11.21)

Szanowni Państwo,
 
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów informujemy o zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Grupie I – Biedronkach w Kujawsko-Pomorskim Przedszkolu Publicznym „Kacperek” w Bydgoszczy na czas oznaczony od dnia 08.11.2021 do dnia 15.11.2021.
 
 
 

Ubezpieczenie grupowe dla dzieci

Szanowni Państwo,

zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego dla dzieci.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat: do 10 września 2021 r.

Składka: 28 zł

Okres obowiązywania:01.09.2021-30.08.2021

Zakres ubezpieczenia: ZAŁĄCZNIK 1

OWU: ZAŁĄCZNIK 2

Jak zgłosić szkodę: ZAŁĄCZNIK 3

 

(Suma ubezpieczenia 15 tys. zł, zapisy i wpłaty u Pań Nauczycielek w grupach, albo na najbliższych zebraniach)

 

Przedłużenie dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 do niedzieli, 18 kwietnia nadal ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie naszego Przedszkola, a zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Nasze przedszkole, tak jak dotychczas, będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (lista uprawnionych osób znajduję się w § 2. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.).
 
 
 
Do pobrania:
 
 
 
Prosimy o przesłanie skanu wniosku do 9 kwietnia do godziny 13.00 na adres kacperek@kpck.edu.pl oraz o dostarczenie go w oryginale do Przedszkola, najóźniej w pierwszym dniu obecności Dziecka w naszym przedszkolu.
 
 
 
                                                                                                                             Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
                                                                                                                             Przedszkola Publicznego ,,Kacperek”
                                                                                                                             dr Dariusz Czakowski